We vinden jouw privacy belangrijk

Met het invullen van een aanvraag voor een bijdrage uit een van de Oog voor Impuls-regelingen heb je heel wat gegevens ingevuld. Een aantal van deze gegevens is herleidbaar naar jou als individu, denk bijvoorbeeld aan de combinatie van je voorletters en je achternaam. Of je achternaam en je IBAN nummer. Deze gegevens noemen we “persoonsgegevens”. In dit privacy statement leggen we uit hoe we omgaan met jouw gegevens.

Welke persoonsgegevens slaan wij op?
In onze systemen bewaren wij de volgende gegevens van jou:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Woonplaats
 • Mailadres
 • Telefoonnummer
 • KvK-nummer
 • Geslacht
 • IBAN nummer

Waar gebruiken wij je persoonsgegevens voor?
Wij gebruiken je persoonsgegevens, samen met de andere gegevens die je hebt ingevuld, om jouw aanvraag te beoordelen en hierover met jou te communiceren. Ook hebben we deze gegevens nodig om je bijdrage uit het fonds uit te betalen en, als we hier vragen over hebben, hierover met jou te mailen. Daarnaast kunnen we je per mail informeren over andere regelingen van Oog voor Impuls. Er zijn partijen, zoals het ministerie van OCW, die geïnteresseerd zijn in de effecten van het programma Oog voor Impuls. Deze partijen kunnen een onderzoek laten doen, bijvoorbeeld in de vorm van een enquête. Ook hiervoor hebben we je persoonsgegevens nodig. 

Wie kunnen jouw gegevens bekijken?
De partijen die zijn betrokken bij de beoordeling en afhandeling van jouw aanvraag hebben inzicht in je persoonsgegevens. Dit zijn het Platform ACCT (Winthontstraat 5 1013 BR Amsterdam) en het administratiekantoor ASK (Herengracht 566 III, 1017 CH Amsterdam). Met betrekking tot de regeling Samenwerking & Schaalvoordelen is dit ook CAOP (Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag). 

Waar worden je gegevens opgeslagen?
We slaan je gegevens op in een database in een beveiligde cloud omgeving. Alleen hierboven genoemde instanties die de gegevens nodig hebben om de aanvraag af te handelen hebben toegang tot deze gegevens. Zij alleen hebben de inloggegevens om toegang te krijgen tot de database. Ook het e-mailverkeer vindt plaats op een beveiligde manier. We vragen je om, wanneer je persoonsgegevens naar ons mailt, dit ook op een veilige manier te doen bijvoorbeeld via een gmail adres.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Het programma Oog voor Impuls loopt tot januari 2025. Je gegevens worden bewaard voor afhandeling en evaluatie van het programma en zijn daarom nodig totdat het ministerie van OCW de subsidie vaststelt (naar verwachting in 2026). Daarna zullen je persoonsgegevens uit onze systemen worden verwijderd.

Gaan we jouw gegevens aan iemand anders geven?
Zoals we je al hebben verteld zijn er verschillende partijen die wellicht onderzoek willen doen naar het effect van het programma Oog voor Impuls. Als het voor dit onderzoek nodig is zullen we je persoonsgegevens aan deze partij beschikbaar stellen. We doen dit pas als we hebben zeker gesteld dat deze partij de bescherming van jouw gegevens goed geregeld heeft.

Welke rechten heb je?
Jouw gegevens zijn en blijven jouw gegevens. Jij bent de baas hierover, dat heeft de wet zo geregeld. Daarom heb je vergaande rechten:

 1. Het recht op inzage
  Je hebt het recht om te allen tijde inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen. Een mailtje of berichtje naar onze Functionaris Persoonsgegevens (FPG, zie hierna) is voldoende.
 2. Het recht op correctie
  Zijn je gegevens in onze database onjuist, onvolledig of verouderd? Dan heb je het recht om correcties te laten doorvoeren.
 3. Het recht op bezwaar
  Als wij jouw gegevens willen gaan gebruiken voor een ander doel dan in dit privacy statement staat aangegeven (wat we natuurlijk niet gaan doen) heb je het recht om hier bezwaar tegen te maken. Ook hiervoor kan je terecht bij de FPG. 
 4. Het recht op data overdracht en –portabiliteit
  Misschien komt er een moment dat je wilt dat wij jouw gegevens aan een andere partij beschikbaar stellen, bijvoorbeeld een toekomstige werkgever. Je kunt ons dan opdracht geven dit te doen waarbij je ook kunt aangeven hoe wij de gegevens moeten overdragen (bijvoorbeeld in een Excel-sheet of juist per brief)
 5. Het recht op beperking
  Omdat jij de baas bent, bepaal je wat wij wel en niet met jouw gegevens mogen doen. Als je bijvoorbeeld niet wilt meewerken aan een niet-geanonimiseerd onderzoek naar de effectiviteit van het programma kan je dit aangeven. Wij volgen jouw wensen.
 6. Het recht om vergeten te worden
  Je kunt ons op elk moment opdracht geven om je persoonsgegevens uit onze systemen definitief te verwijderen.
 7. Het recht om te klagen
  Heb je een klacht of vraag over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt je terecht bij onze FPG via info@oogvoorimpuls.nl, of via 06-52583758 (alleen gebruiken in geval van een misbruik van persoonsgegevens /datalek) of via Platform ACCT (Winthontstraat 5 1013 BR Amsterdam).